Active Directory FSMO roller

/Active Directory FSMO roller
Active Directory FSMO roller 2019-09-23T20:14:06+00:00

Flexible Single Master Operation eller FSMO er måden hvor på Windows opdeler og uddelegere forskellige opgaver mellem domain controllere i et domæne. I Windows begyndelse havde AD (Active Directory) nogle ret slemme fejl, fx hvis du havde flere DC (Domain Controllers) i dit domæne. Så kunne disse finde på at slås om hvem der måtte lave ændringer i domænet. For at forbedre disse fejl, opdateret Microsoft Windows AD, denne gang blev metoden “last man wins”. Det vil sige at den sidste til at ha’ fortaget ændringer bliver den de andre lytter til.