RAID

/RAID
RAID 2016-04-30T00:46:41+00:00

Raid (Sw raid, HW raid)

Hardware Raid

Med hardware RAID,bliver behandlings arbejdet udført på et controllerkort i serveren. Dette gør at der ikke er ekstra belastning på serverens processor og busser. Der vil også næsten altid være mere avancerede funktioner i hardware RAID, så som drev bliver hot-swap i tilfælde af fejl osv. Hardware RAID er dyrere end software RAID, men giver bedre ydeevne og flexibilitet.

 

 

Software Raid

Det betyder kan indstille Raid uden nogen behov for en Hardware Raid-controller

hvis man kører med software Raid vil det sige at det er indbygget i de operativsystemer som understøtter Software Raid, som er Windows 8, 7 (pro og ultimate), Windows Server, Linux, OS X Server det er dem som har en understøttelse af Raid.

 

Raid 0

også kaldet “Striping”

det kræver minimum to harddiske.

hvis vi har to harddiske så fordeler de arbejdet imellem sig, det er en fordel da overførelseshastigheden øges, men ulempen ved det er at hvis en af diskene står af så kan systemet ikke kører videre.

 

Raid 1

også kaldet “mirroring” da data spejles.

det kræver minimum to harddiske.

hvis vi har to harddiske og vi skriver f.eks. på harddisk 1, så bliver der skrevet de samme data ned på harddisk to, som der så kan tage over hvis harddisk 1 skulle stå af. det er en god måde at sikre sig sine data på, men overførelseshastigheden bliver dobbelt så lang, da den skal skrive de samme mængde data på 2 harddiske.

 

Raid 5

også kaldet “striping med distribueret paritet”

det kræver minimum tre harddiske.

pladsen af diskene bliver reduceret en smule, da der skal være plads til partition på hver af diskene.

hvis vi har tre harddiske i vores system, bliver der oprettet en partition i hver af de tre harddiske som gør at de kan genskabe de tabte data som bliver tabt på en af harddiskene.

Hvis harddisk 1 står af, kan harddisk 2 og 3 arbejde sammen for at få de tabte data tilbage ved hjælp af en XOR (Exclusive or) tabel som ligger i Raid-controlleren.

Derfra bliver de genskabte data overført til en spare disk, som går ind og erstatter den defekte harddisk indtil at den bliver udskiftet til en ny af systemadministratoren.

Hvis systemet ikke har en spare disk så vil raid-controlleren, selv sidde og regne det ud, men ikke gemme det nogle steder så hver udregning tager lang tid idet at raid-controlleren skal ud og spørge harddisk 2 og 3 for at få informationer omkring harddisk 1 og derfor bliver overførelseshastigheden også reduceret kraftigt.

Raid 5 kan dog ikke understøtte hvis der er to harddiske som går ned, hvis harddisk 1 og 2 går ned så kan de ikke genskabes, da partitionen for harddisk 1 ligger på harddisk 2 som også er gået ned.

 

Raid 6

Også kaldet “striping med dobbelt distribueret paritet”

Det kræver minimum fire harddiske.

pladsen på diskene bliver reduceret en del ligesom i Raid 5 fordi der skal være plads til partitionerne.

Raid 6 minder meget om Raid 5 men har brug for fire harddiske da den skal kunne klare nedbrud af to harddiske på samme tid, det betyder så også at hvis harddisk 1 og 2 går ned, så skal harddisk 3 og 4 have partition for både harddisk 1 og 2 for at de kan genskabe deres data og dermed kunne genskabe dem på samme måde som Raid 5.

 

Raid 1+0

Også kalder “stipe of mirrors”

kræver minimum fire harddiske

Hvis vi har seks harddiske i Raid 1+0 fordelt i tre grupper som vist på billedet, hver af grupperne er Spejlet så alle de data som bliver skrevet på disk 1 bliver også skrevet på disk 2.


RAID 0+1

også kaldet “mirror of stripes”

det kræver minimum tre harddiske

Hvis vi har seks harddiske fordelt på to grupper, med tre i hver.

arbejdsopgaverne er fordelt ligeligt i gruppe 1, så harddiskene kan levere en hurtigere hastighed og knap så meget ydeevne, gruppe 2 er der som en backup for gruppe 1, hvis disk 3 står af så går gruppe 2 ind og overtager.

 

XOR (Exclusive or)

Exclusive OR bliver brugt at beregne paritet værdier fra array data. Ved at have udregnet paritets værdierne ved hjælp af XOR table, kan en raid controller udregne det manglende data hvis en disk står af og data mistes. Dette gør raid som RAID 5 til en meget attraktiv løsning, da den både indeholder hastig og fejltolerance egenskaber. Som eksemplet nedenfor viser er HDD #3 gået ned og ved hjælp af XOR table har genskabt det tabte data.

 

 

XOR table forklaret se: https://www.youtube.com/watch?v=LTq4pGZtzho

 

 

Hot spare

Hot spare eller også kaldet hot standby, bruges i sammenhæng med Fail-over. Hvis en af komponenterne brænder sammen, går Hot spare ind og erstatter det defekte komponent, så systemet kan kører videre uden problemer. Hot spare er altid aktivt, og er tilsluttet som en del af systemet.

Hot spare er en midlertidig løsning, som går ind og tager over når f.eks. en harddisk står af, så går Hot spare ind og erstatter harddisken med sin, og modtager alle de dataer som den gamle harddisk skulle have, på den måde opnår man minimal tab af data. Man skal dog sørge for at have en harddisk som understøtter Hot spare, og som har stor nok kapacitet til at rumme alt det data der komme ind, for det vides ikke hvornår at den gamle harddisk bliver erstattet med en ny så systemet kører optimalt igen.