VMware

/VMware
VMware 2016-07-27T14:42:59+00:00
Remove SSH Warning

Telnet til [IP Adresse]

Login as: root

root@MyServer’s password123

Command>vim-cmd hostsvc/advopt/update UserVars.SuppressShellWarning long 1

*Default username på en ESXI er root

Show Version

Command>esxcli system version get

*Giver dig informationer om version og patchbuilds.

Show Version

Command>esxcli vms vm list

VirtuelleMaskine01
 World ID: 29156592
 Process ID: 0
 VMX Cartel ID: 63067
 UUID: 56 4d bd 8f 8f 8d d5 18-ac 40 cc f8 95 f6 cc 44
 Display Name: Desktop
 Config File: /vmfs/volumes/4fd6352c-89033ddd-21cb-001b21c6e4ad/Desktop/Desktop.vmx
 VirtuelleMaskine02
 World ID: 5778
 Process ID: 0
 VMX Cartel ID: 5777
 UUID: 56 4d bb 22 dc 31 6b d3-95 a5 94 3b 44 e6 1c 9b
 Display Name: Zentyal
 Config File: /vmfs/volumes/4fd6352c-89033ddd-21cb-001b21c6e4ad/Zentyal/Zentyal.vmx

Command> esxcli vms vm kill –t soft –w 29156592

  1. Når første kommando er kørt kan du se de forskellige virtuelle maskiner.
  2. Når du har fundet den der er frosset, skal du se efter linjen med den World ID
  3. Herefter kører du kommandoen med den World ID du er efter og maskinen stopper.

*En maskine kan stoppes Soft, Hard og Force.

Install VMware tools

Command>vim-cmd vmsvc/getallvms

awk ‘{printf(“%-5s%-30s\n”,$1,$2)}’

Command> vim-cmd vmsvc/tools.install vmid

  1. Når første kommando er kørt kan du se de forskellige virtuelle maskiner.
  2. Når du har fundet den du skal bruge, skal du se efter linjen med dens VMID
  3. Herefter kører du kommandoen med denVMID du er efter og maskinen installerer VMware tools.

*En maskine kan stoppes Soft, Hard og Force.[/fusion_tab]

List VM’s snapshots

Command>vim-cmd vmsvc/getallvms

awk ‘{printf(“%-5s%-30s\n”,$1,$2)}’

Command>vim-cmd vmsvc/snapshot.get 34

  1. Først køres kommandoen for at finde den VM og dens VMID du skal bruge.
  2. Næste kommando bruger med det VMID din maskine har og det giver dig informationer om alle de Snapshots der er lavet på VM’en

[/fusion_tab]

Shared folder problem

Gå til følgende til i regedit

HKEY_LOCAL_MACHINE\ SYSTEM\CurrentControlSet\Control\NetworkProvider\Order

Name: ProviderOrder
Type: REG_SZ
Data: RDPNP, LanmanWorkstation,webclient

 

Modify værdi til

vmhgfs,RDPNP, LanmanWorkstation,webclient

 

Dette retter den fejl der kan opstå i VMware med shared folders efter en Windows opdatering.

NB. Der behøver ikke genstartes eller logges af.

[/fusion_tabs]